Gesprek & Lobby

Sociaal Economische Raad
> lees meer over het advies aan de SER (21 februari 2017), link

Raad voor Cultuur
> overhandiging manifest (11 februari 2017) aan Raad voor Cultuur
> ronde tafel gesprek met koorsector op uitnodiging van Raad voor Cultuur (3 mei 2017)
> schriftelijke reactie op Advies Muzieksector van Raad voor Cultuur (6 december 2017), link

Ministerie van OC&W
> gesprek met directeur Erfgoed & Kunsten (21 augustus 2017)
> schriftelijke reactie op Advies Muzieksector van Raad voor Cultuur op 6 december 2017, link

Meer Muziek in de Klas
> gesprek met directeur Meer Muziek in de Klas (17 november 2017)

Tweede kamer
> mailing naar alle leden van de Tweede Kamer (31 mei 2017)