Koorsector

Het manifest is door een dwarsdoorsnede uit de koorsector ondertekend. Hieronder een eerste aanzet van organisaties en initiatieven die in de sector actief zijn. Op alfabetische volgorde.

Jouw organisatie ook op deze website? Stuur dan een tekst van maximaal 150 woorden naar m.spanjers@zimihc.nl

Akoesticum
Een internationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten gevestigd in de voormalige Frisokazerne naast het intercitystation Ede-Wageningen. De ideale plek voor repetitieweekends en -dagen, workshops, projecten, masterclasses,  audities, try out concerten en presentaties , ook meerdaags. Zowel professionele ensembles, conservatoria als de amateur muziekwereld maken intensief gebruik van Akoesticum.
www.akoesticum.org

CantaRode Internationaal Koorfestival en Concours Kerkrade
In een 2-jaarlijkse cyclus wordt in Kerkrade het ambitieuze koorfestival CantaRode georganiseerd, dat via preselectie primair open staat voor kamerkoren in de categorieën: gemengd, vrouwen en mannen (minimaal 16 en maximaal 40 zangers) en jeugdkoren. Het festival bestaat uit een concoursgedeelte en een uitgebreid concert, sociaal, cultureel en muzikaal activiteitengedeelte.
CantaRode heeft zich als doel gesteld een trefplaats te organiseren voor de beste koren uit de hele wereld, het bevorderen van de culturele uitwisseling tussen landen en het stimuleren van de brede koorzang . Dit alles door het organiseren van een internationaal festival en het aanbieden van muzikaal hoogstaande concerten voor een breed publiek, waarbij de veelvuldigheid en universele waarde van de koorzang in al haar facetten wordt gepresenteerd.
www.cantarode.nl

CantaYoung
CantaYoung is een project van Cantarode. Het wil kinderen laten zingen, omdat dat goed is voor hun ontwikkeling in zowel cognitieve als sociale zin. En omdat mensen die muziek maken een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Door te investeren in muziek voor kinderen wordt de koorcultuur “doorontwikkeld” naar de toekomst.
Door het oprichten van schoolkoren kunnen kinderen kennis maken met zang en met zingen in koorverband. Verder ontwikkelt CantaYoung een doorgaande koorlijn: na de schoolkoren kunnen kinderen verder gaan met zingen in een koor dat past bij hun leeftijd.  Uitgangspunt voor CantaYoung is de zogenaamde gouden driehoek, waarin scholen, muziekonderwijs en koren samenwerken en de ontwikkeling van het kind in het middelpunt staat. CantaYoung begon in 2013 in één basisschool met 39 kinderen, het tweede jaar waren drie scholen betrokken en 100 kinderen en nu doen acht scholen mee en zijn er twee jeugdkoren. En 250 kinderen zingen mee.
www.cantarode.nl

Cappella Amsterdam
Met een rijkdom aan stemkleuren bereikt kamerkoor Cappella Amsterdam zijn specifieke homogene klank. Sinds 1990 staat het koor onder artistieke leiding van chef-dirigent Daniel Reuss.
Vanaf de oprichting in 1970 door Jan Boeke vormt de liefde voor muziek de leidraad voor Cappella Amsterdam. Om elke compositie te laten spreken, heeft het koor zich zowel op moderne als op oude, authentieke zangtechnieken toegelegd. De nadruk in het repertoire ligt op die twee uitersten: oude meesters en moderne muziek. Speciale aandacht schenkt het koor aan werken van Nederlandse componisten, van Sweelinck tot Andriessen en Ton de Leeuw. Cappella Amsterdam vindt het belangrijk om het Nederlandse muzikale erfgoed bij publiek te laten klinken, in Nederland en daarbuiten. Bij harmonia mundi verschijnen regelmatig cd’s van het kamerkoor die goed worden ontvangen en bekroond met prijzen. Recente cd’s zijn o.a. koorwerken van Janáček, Brahms, Poulenc en Pärt.
www.cappellaamsterdam.nl

Consensus Vocalis
In 1990 werd het koor Consensus Vocalis opgericht. Sinds 1996 staat het koor onder leiding van dirigent Klaas Stok. Zakelijke leiding door Francis Faas. Consensus Vocalis werkt met een flexibele koorbezetting. Er is een vaste kerngroep van waaruit voor elke productie de meest geschikte profzangers geselecteerd worden. Er kan een klein vocaal ensemble worden geformeerd, maar de groep kan ook worden uitgebreid naar een koor van symfonische omvang.
Jaarlijks staan grote en kleinere werken van Bach op het repertoire. Consensus heeft die uitvoeringen tot een topniveau gebracht met ensembles als Combattimento, Holland Baroque  en het Orkest van het Oosten. Naast Bach reikt het repertoire inmiddels van Monteverdi via Händel en Beethoven tot Herman Finkers, Laura Mvula en Arvo Pärt.
De afgelopen jaren zijn  prachtige samenwerkingsverbanden en coproducties ontstaan met bijvoorbeeld de Nederlandse Reisopera, Het Gelders Orkest, het Parnassus Ensemble en het Rotterdams Philharmonisch Orkest en dirigenten als Jan Willem de Vriend, Jaap van Zweden en Ed Spanjaard.
www.consensusvocalis.nl

European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC)
The European Choral Association – Europa Cantat (ECA-EC) is a network of organisations, choirs and individuals in the choral/vocal field in Europe. It is the result of a merger between Europa Cantat – European Federation of Young Choirs (EFYC), and the Arbeitsgemeinschaft Europäischer Chorverbände (AGEC), completed in 2011, and it offers activities for choirs, singers, conductors, composers and managers on all levels from Europe and beyond (festivals, training courses, conferences etc.).
In addition the General Secretariat offers information and services about the choral world in Europe. The vision of ECA-EC is to be the leading pan-European non-profit organisation in the field of vocal music.
ECA-EC has 58 member organisations in 28 European countries plus Israel and directly represents through its membership more than 2,5 million and reaches out to more than 37 million singers, conductors and composers in over 40 European countries including most new and future members of the EU.
We, the European Choral Association – Europa Cantat, believe that Collective Singing has benefits both for the individual and the society and can help contribute to building a stronger European community. Since 1963 our ambition is to make Europeans sing together and thus contribute to a positive image of European cooperation.

Groot Omroepkoor
Met zestig vocalisten is het Groot Omroepkoor het grootste professionele koor van Nederland. Sinds de oprichting in 1945 brengt het koor een breed repertoire, waarbij de bezetting vanzelfsprekend afhankelijk is van de muziek en de visie van de dirigent. Het koor is nauw verbonden met de Nederlandse Publieke Omroep. Het merendeel van de concerten vindt plaats in de omroepseries in Utrecht (het AVROTROS Vrijdagconcert in TivoliVredenburg) en Amsterdam (de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend Concert in het Koninklijk Concertgebouw), dikwijls in samenwerking met het Radio Filharmonisch Orkest. Het repertoire in deze series strekt zich uit van klassiek tot hedendaags, met opdrachtwerken van Nederlandse componisten als De Raaff, Wagemans, Diderik Wagenaar, Manneke en Zuidam, en premières van buitenlandse componisten onder wie MacMillan, Kancheli, Goebaidoelina, Henze en Adams. Op het programma staan daarnaast inmiddels ‘klassieke’ twintigste-eeuwse werken, opera en het romantische repertoire. Het Groot Omroepkoor wordt bovendien met enige regelmaat uitgenodigd door Het Koninklijk Concertgebouworkest, het Rotterdams Philharmonisch Orkest en de Berliner Philharmoniker. Op cd’s schittert het Groot Omroepkoor in een breed repertoire, met opnamen van onder meer MacMillan, Ravel, Hartmann, Mozart, Rachmaninov, Mahler, Beethoven, Jeths en Van Gilse. De eerste officiële chef-dirigent van het Groot Omroepkoor was Kenneth Montgomery. Na hem waren respectievelijk Robin Gritton, Martin Wright, Simon Halsey, Celso Antunes en Gijs Leenaars chef-dirigent van het koor. Sinds 1 maart 2015 is Klaas Stok koorleider van het Groot Omroepkoor. Michael Gläser is vaste gastdirigent sinds september 2010.
Het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest vormen samen met het team Levende Muziek van de omroepen NTR en AVTROTROS de Stichting Omroep Muziek, gehuisvest in het Muziekcentrum van de Omroep aan de Heuvellaan in Hilversum.
www.grootomroepkoor.nl

Internationale Koorbiënnale Haarlem
De Internationale Koorbiënnale Haarlem wil een brandpunt voor koormuziek zijn, hét kruispunt in Europa waar vocale ensemblemuziek van wereldniveau, koorpedagogie en vooruitstrevende presentatievormen elkaar ontmoeten. Het festival confronteert de verschillende vocale tradities met een actuele visie en brengt dat tot uitdrukking in een programma waarin luisteren, leren en zelf zingen centraal staan.
Uit alle activiteiten van de Koorbiënnale blijkt direct of indirect het grote maatschappelijke belang van het samen zingen. Met uitgesproken programma’s en producties presenteert de Koorbiënnale het millennium oude genre koormuziek en draagt het bij aan de ontwikkeling en kwaliteitsversterking ervan. Daarmee weet het een groeiend publiek te bereiken.
www.koorbiennale.nl

Joep de Bont
werkt als dirigent en zangworkshopleider onder zijn motto “Zingen Verbindt”. Op laagdrempelige en speelse wijze brengt hij groepen zangers tot ervaringen van harmonie en verbinding met elkaar. Zingen met passie. Hij dirigeert koren (Koor Zilt Utrecht en Capella Con Sensus), en organiseert o.a. weekend-workshops en zangvakanties in het buitenland. Daarnaast zingt hij met groepen mensen in organisaties, waarbij samen zingen metafoor is voor afstemmen, communicatie en samenwerken. Repertoire is van licht klassiek tot wereldmuziek, en van close harmony tot improvisatie en gezongen poëzie. Voor zijn koren en workshops arrangeert hij regelmatig nieuwe a capella koorwerken. Vanuit zijn achtergrond als muziektheatermaker besteedt hij ook veel aandacht aan de expressie en zeggingskracht van zangers, en aan variaties in de koorpresentatie.
www.joepdebont.nl

Koornetwerk Nederland
Koornetwerk Nederland verbindt de kleurrijke koorwerelden in Nederland. Met ruim 1,7 miljoen actieve koorzangers -amateurs en professionals- is de Nederlandse koorsector veruit de grootste kunstensector van Nederland. Met een actuele achterban van 140.000 leden vormt Koornetwerk Nederland de grootste korenorganisatie in Nederland.Als vereniging van korenorganisaties ontwikkelt Koornetwerk Nederland op meerjarenbeleid en initiatieven om zichtbaarheid en draagvlak van de Nederlandse koorsector te verbeteren en kwaliteitsontwikkeling en educatie te borgen voor de toekomst.Koornetwerk Nederland is op 7 juni 2017 overgegaan vanuit de Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK), de koepelorganisatie voor de Nederlandse korenbonden.
www.koornetwerk.nl

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA)
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) was vanaf het begin nauw bij het initiatief uit de koorwereld betrokken om te komen tot meer verbinding en vernieuwing. Het LKCA ondersteunde dit in de werkgroep, tijdens bijeenkomsten en door mee te schrijven aan het manifest.
Het LKCA is het landelijk kennisplatform voor professionals, bestuurders en beleidsmakers in cultuureducatie en cultuurparticipatie. Het LKCA is er voor iedereen die zich inzet voor cultuureducatie en cultuurparticipatie, zowel in het onderwijs als daarbuiten. Iedereen die binnen deze sectoren werkt, of met deze sectoren te maken heeft, kan profiteren van de kennis en de mogelijkheden tot kennisuitwisseling die het LKCA biedt. Hoofddoelen van het LKCA zijn
> Maatschappelijke betekenis van cultuureducatie en cultuurparticipatie zichtbaar maken.
> Cultuurparticipatie voor iedereen bereikbaar.
> Goede cultuureducatie op school en in de vrije tijd.
Onderdeel van deze doelen is het bijdragen aan de kwaliteit en de infrastructuur van de amateurkunst. Daar waar in de amateurkunst initiatieven genomen worden of kansen liggen voor ontwikkeling, ondersteunt het LKCA die of jaagt ze aan samen met partners. Voor de koorzang begeleidde het LKCA het proces van de Vereniging Nederlandse Korenorganisaties (VNK) om te komen tot meer samenwerking en een nieuwe structuur. Bij het Koninklijk Korenfestival van de KBZON  op 16 mei 2016 in het Concertgebouw droeg het LKCA bij aan de diversiteit van het programma door het programmeren van inclusieve koren en cultureel-diverse koren.
www.lkca.nl

Nederlands Kamerkoor (NKK)
Het NKK is vanaf het begin nauw betrokken bij het schrijven van het manifest. Het NKK  is al meer dan 75 jaar een begrip en het Koor staat al decennia lang aan de wereldtop. Het Nederlands Kamerkoor is meer dan de som der delen, want door critici in binnen- en buitenland geroemd om zijn homogene klank én om de solistische kwaliteit van de individuele zangers. Het Nederlands Kamerkoor ziet het als zijn opdracht om koormuziek als kunstvorm springlevend te houden. Door te zoeken naar nieuwe vormen, door compositieopdrachten die grenzen verkennen en door prikkelende samenwerkingen. Het leidt tot concerten die niet alleen als mooi worden ervaren, maar ook als een belevenis.
Educatie en participatie maken onlosmakelijk deel uit van de missie van het koor. Het Nederlands Kamerkoor verzorgt coaching, workshops en ‘adopteert’ koren als voorprogramma van zijn eigen concerten. Sinds 1 september 2015 is Peter Dijkstra chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor. Onder zijn leiding won het NKK in 2017 De Ovatie 2017, een prijs van de VSCD.
www.nederlandskamerkoor.nl

Nederlands Koor Festival (NKF)
Het NKF wil het beste in de Nederlandse koorwereld ontdekken, ontwikkelen en zichtbaar maken. Het NKF is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. De eerste editie had plaats in de jaren zeventig van de vorige eeuw, georganiseerd door de Koninklijk Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen Nederland (KBZON). In de jaren negentig werd het NKF een activiteit die gedragen werd door meerdere landelijke koepelorganisaties.
Het NKF groeide uit tot een competitiemodel met een tweejaarlijkse cyclus waaraan op het hoogtepunt van voorrondes tot landelijke finale ruim 200 koren aan deelnamen. In de jaren na de millenniumwisseling werd het NKF een zelfstandige stichting met een onafhankelijk beleid en bestuur.
In de recente edities wordt de belangrijkste basis voor de unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling.
www.nederlandskoorfestival.nl

Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK)

Het (NSK) is een projectkoor bestaande uit ongeveer 36 deelnemers dat ieder najaar opnieuw wordt samengesteld uit de meest talentvolle amateurzangers uit de Nederlandse en Vlaamse studentenwereld. In een intensieve repetitieperiode van een inzeepdag, drie weekenden en een week werkt het NSK onder leiding van een sterke dirigent aan een ambitieus programma waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland en daarbij zo’n negen maal optreden in alle studentensteden.
Dit jaar (2016-2017) is het NSK gethematiseerd: Emotioneel Abstract: Centraal in Emotioneel Abstract staat een diepe, filosofische vraag: geven wij als mensen een waardevolle betekenis aan zaken die ongrijpbaar zijn? Hoe is het abstracte tastbaar en begrijpelijk te maken? Hoe kunnen wij in de rationele hedendaagse samenleving emotie blijven voelen en menselijkheid blijven tonen? Die spanning tussen emotie en abstractie is de inspiratie voor dit programma. Het NSK staat sinds 2013 onder leiding van Kurt Bikkembergs.
www.nskk.nl

Resonance Lab
In het Resonance Lab delen we effectieve, innovatieve en prachtige tools, ideeën en ervaringen uit onze vocal practice. We bouwen aan een community van zangers, solisten, vocale leiders, koordirigenten en organisaties die actief op zoek zijn naar een nieuwe rol voor vocale muziek in de samenleving. Het Resonance Lab wil de betekenis van vocale muziek in de samenleving vergroten. 
Hiervoor geven we de creatieve en ondernemende ideeën van professionele zangmakers meer ruimte en zoeken we aansluiting tussen hun projecten en ideeën en individuele zangers en koren. Wij ontwikkelen en (onder)zoeken, zowel muzikaal als organisatorisch:
> Nieuwe plekken waar vocale muziek kan wortelen, groeien en bloeien
> Nieuwe vormen van actieve samenwerking tussen profs, amateurs en publiek.
> Inspirerende en levendige verbanden met urgente maatschappelijke thema’s.
www.resonancelab.eu

Stichting Amateurkoor
Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoorzangers op individueel niveau en in koorverband zich op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Het doel is om hierdoor het draagvlak en bestaansrecht van amateurkoren te vergroten en te verstevigen.
SAMEN ZINGEN = SAMENWERKEN
Centraal bij de activiteiten die Stichting Amateurkoor is het samenwerkend en lerend vermogen van de deelnemende koorverenigingen, de koorzangers én alle medewerkers en vrijwilligers. Vanuit het uitgangspunt om opgedane kennis en ervaringen te willen delen, zoekt de stichting gerichte aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe organisatievormen om op die manier krachtige en eigentijdse evenementen te kunnen organiseren.

Stichting Amateurkoor ontwikkelt initiatieven waarmee amateurkoorzangers zich op individueel niveau en in koorverband op lokaal en regionaal niveau beter kunnen profileren. Het doel is om hierdoor het draagvlak en bestaansrecht van amateurkoren te vergroten en te verstevigen. De visie van Stichting Amateurkoor is daarbij bijzonder eenvoudig: samenwerking tussen amateurkoren onderling verbetert het draagvlak op lokaal en regionaal niveau. Samenwerkende amateurkoren en -koorzangers kunnen veel meer bereiken met veel minder energie tegen veel lagere kosten.

Stichting Amateurkoor gelooft daarbij dat alle energie daarbij gericht moet zijn op het gebied waar het overgrote deel van de Nederlandse amateurkoorwereld haar bestaansrecht aan dankt: de eigen regio. Structurele samenwerking van koren in elkaars regio stimuleert en motiveert omdat het direct effect heeft op de eigen naamsbekendheid en het eigenbelang daarmee veel beter dient. Door de regionale activiteiten in een interregionale samenhang te plaatsen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om de veranderende samenleving het hoofd te kunnen bieden.

Sinds haar oprichting in 2009 richt Stichting Amateurkoor zich op 4 peilers:
1. Overlegstructuur
Op gang brengen van regionaal overleg tussen verenigingsbesturen onderling en tussen koordirigenten die in de betreffende regio werkzaam zijn om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen om het draagvlak en de bekendheid van de koorcultuur in de eigen regio te verbeteren.
2. Publieksgerichte profilering:
Het initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om gezamenlijk uitvoeringen om nieuw publiek te werven.
3. Verenigingsgerichte profilering: 
Initiëren van projecten waarin regionale koren samenwerken om nieuwe leden te werven en gezamenlijk kennis en ervaring op te doen met workshops en trainingen voor verenigingsbesturen.
4. Innovatie:
Onderzoek naar nieuwe werkvormen die de koorcultuur in een veranderende samenleving een blijvende plaats van betekenis kan verzekeren op regionaal, interregionaal en/of landelijk niveau.


Vereniging van Nederlandse Korenorganisaties (VNK)

De VNK is het samenwerkingsverband van twaalf landelijke korenkoepels of korenbonden. Bij deze korenkoepels zijn enkele duizenden amateurkoren aangesloten. Dat betekent circa 180.000 zangers.
De VNK is in 1982 opgericht. Zij moet (dus) worden gezien als het overlegplatform van de bij de VNK aangesloten korenbonden. Het belangrijkste doel van de VNK is de behartiging van het belang van de koorzang en de bevordering van de koorzang in al zijn facetten. De VNK ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van nieuw beleid in de koorwereld. Ook stimuleert zij de automatisering van en samenwerking tussen de bibliotheken van de korenorganisaties. Daarnaast houdt de VNK zich intensief bezig met de herziening van de structuur van de koorwereld.
Aangesloten bij de VNK zijn Bond van Christelijk Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland (BCGZN), Korenbond Lichte Muziek (BALK), Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON), Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB), Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV), Landelijke Organisatie van Ouderen Koren (LOVOK),Landelijke Organisatie van Provinciale en Regionale Zangersbonden (LOPRZ), Vereniging Toonkunst Nederland (VTN), Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV), Shanty Nederland, Bond van smart & levensliederen. In 2017 is de VNK overgegaan in Koornetwerk Nederland.

VolKoren.tv

VolKoren.tv brengt de koorwereld in beeld in een veelzijdig online videoplatform. In de vorm van onder andere concertregistraties, reportages, documentaires en interviews wordt de rijkdom van onze koorwereld, in al haar gelaagdheid en diversiteit, gepresenteerd aan een groot publiek. Dirigenten en zangers, van oratoriumkoor tot kleine vocal group,  — je ziet het op VolKoren.tv.

ZIMIHC
ZIMIHC is vanaf het begin nauw betrokken bij het manifest door het aanjagen en organiseren van de bijeenkomsten, meeschrijven en faciliteren van bijeenkomsten, mailings en meer.
In Utrecht biedt ZIMIHC podium aan amateurkunstenaars met drie eigen theaters en projecten en evenementen. Daarmee bedient ZIMIHC ook de ruim 300 koren in stad en regio middels podia en repetitieruimtes. De koorsector in Nederland en ver daarbuiten kent ZIMIHC door de organisatie van het internationale koormuziekfestival Europa Cantat in 2009 en van het Holland House wat in 2015 tijdens het Europa Cantat festival in Pécs (Hongarije) werd georganiseerd.
ZIMIHC presenteert het programma Utrechtzingt, een programma om de koorsector nog beter onder de aandacht te brengen in Utrecht en daarbuiten door middel van workshops, concerten, samenwerkingsverbanden en door internationale activiteiten. De conferentie Cross the Line (ism ECA-EC, 2016), het EuroChoir (2017) en het onderzoeksprogramma Sing-me-in (ism ECA-EC, 2016-2018) zijn hiervan voorbeelden. ZIMIHC werkt met de Europese koorfederatie Europa Cantat aan de ontwikkeling van een nieuw Europees koormuziek festival wat in 2022 in Utrecht zal plaatsvinden. De Stichting Europa Cantat Utrecht (ECU) is ondergebracht bij ZIMIHC.
www.zimihc.nl