Uitwerking

Het manifest kent 10 punten die onder 4 thema’s gegroepeerd zijn. Op diverse thema’s wordt door de koorsector en door de stuurgroep actie ondernomen. Die acties zijn soms specifiek gericht op één punt of thema, maar veel vaker betreffen ze meerdere punten.

Hieronder de 10 punten met voorbeelden van wat de stuurgroep heeft gedaan.

Samen zingen in de samenleving
1. Samen zingen is divers
2. De koorwereld staat in contact met publiek
3. De relevantie is breed bekend (bijvoorbeeld campagna en gesprek met OC&W en Raad voor Cultuur)

Samen zingen in beeld
4. Samen zingen is zichtbaar (bijvoorbeeld campagne)
5. Rolmodellen inspireren koorzangers
6. Nederland telt internationaal mee (bijvoorbeeld manifest presenteren tijdens conferentie van Europese Koor Federatie)

Samen zingen en educatie
7. De jeugd zingt (bijvoorbeeld gesprek met Meer Muziek in de Klas)
8. De talentvolle zanger ontwikkelt zich
9. Koordirectie is een vak (bijvoorbeeld advies aan de SER)

Samen zingen in de toekomst
10. Koormuziek is geborgen in het cultuurbestel van de toekomst (bijvoorbeeld gesprek met OC&W, Raad voor Cultuur)