Input voor advies SER – 2017

Input gevraagd door SER arbeidsmarkt vocale sector
De werkgroep die zich heeft beziggehouden met “Zingen, lekker belangrijk! – Manifest samen zingen 2020” heeft in februari 2017 op verzoek van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC) een stuk van maximaal twee A4 opgesteld over de arbeidsmarkt in de vocale sector.
De SER en de RvC adviseren namelijk op verzoek van de Kunstenbond en Federatie Cultuur gezamenlijk over de arbeidsmarkt in de gehele culturele sector; ze halen daarvoor materiaal op in de sector en dus ook bij de opstellers van het manifest, dat is al vast een mooi resultaat: we worden gezien en betrokken!

Doel van het advies van SER en RvC is om oplossingsrichtingen aan te dragen voor de knelpunten ze hebben gesignaleerd in de ‘Verkenning arbeidsmarkt culturele sector’ (2016). Minister Bussemaker heeft zich aangesloten bij dit verzoek en aanvullende vragen gesteld over de verantwoordelijkheidsverdeling.

Vragen die centraal staan zijn:

  1. Hoe kan de inkomenspositie / sociale zekerheid / duurzame inzetbaarheid van werkenden in de cultuursector worden verbeterd? Hoe kan de sociale dialoog worden versterkt?
  2. Wat is daarvoor nodig? Wat zijn belemmeringen in praktijk, beleid, wet- en regelgeving?
  3. Wie is aan zet? Wat kan de sector zelf doen? Waar ligt een rol voor de overheid?

De werkgroep heeft het verzoek van de SER voorgelegd aan de aanwezigen op de bijeenkomst in TivoliVredenburg op 11 februari 2017, vooraf aan de uitreiking van het manifest. Vervolgens heeft de werkgroep vanuit het perspectief van het manifest antwoorden op de vragen van de SER op papier gezet. De werkgroep heeft een drietal onderwerpen benoemd waar bovenstaande vraagstukken in elk geval een rol spelen:

  • Aansluiting kunstvakonderwijs / middenkaderopleidingen – werkveld
  • Opdrachtgeverschap professionele koren
  • Rol amateurkoren

Daarnaast is aanvullend ook nog een aantal financiële hobbels benoemd.

Je kunt het stuk  hier bekijken; als je er vragen over hebt kun je je richten tot Hans Noijens van het LKCA.