Home

Op 11 februari 2017 presenteerden diverse partijen uit de wereld van de koormuziek een gezamenlijk manifest over de stand van zaken in de wereld van het “samen zingen” en de gedeelde ambities voor verandering onder de titel Zingen, lekker belangrijk! Manifest samen zingen 2020.

Het manifest werd aangeboden aan de Raad voor Cultuur en verscheen in ZING magazine. De aanbieding vond plaats tijdens het Groot Meezingconcert van het Groot Omroepkoor in TivoliVredenburg.

Weten wat er na het manifest gebeurde? Klik hier.

Om net als meer dan 350 anderen het manifest te ondertekenen, klik hier.


Tido Visser (Nederlands Kamerkoor) & zangers Victor en Brigitta reiken het manifest uit aan Sander van Maas (voorzitter commissie muziek Raad voor Cultuur)

Het manifest wordt onder meer genoemd in het Sectoradvies Muziek van de Raad voor Cultuur (p. 11) wat in november 2017 gepresenteerd is. De stuurgroep achter het manifest schreef een reactie op dit sectoradvies.

Kijk hier om mee te doen met de campagne “ik zing omdat…”

Wie & contact

Om het manifest te ondertekenen, klik hier.

Zingen, lekker belangrijk probeert zoveel mogelijk organisaties en individuen die zich bezig houden met “samen zingen” of koormuziek te verbinden. Dat kunnen we alleen doen met jouw hulp.

In april 2017 is een stuurgroep opgericht. Deze bestaat uit:
Roy Voogd, Nederlands Koorfestival
Neil Wallace, Koorbiënnale
Herman Schimmel, Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
Pepijn Lagerweij, BALK – Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek
Francis Faas, Consensus Vocalis
Martine Spanjers, ZIMIHC
Tido Visser, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink,  Koornetwerk Nederland, European Choral Association – Europa Cantat
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureductie en Amateurkunst
De bijeenkomsten van de stuurgroep worden georganiseerd en ondersteund door Piet Roorda (LKCA)

De stuurgroep is de opvolgers van een kleine werkgroep die in 2016 is ontstaan vanuit de eerste bijeenkomsten. Deze werkgroep heeft de basis gelegd voor het manifest en de bijeenkomsten. Bij elke bijeenkomst heeft deze werkgroep opnieuw mandaat gevraagd aan de aanwezigen om een volgende stap te mogen zetten en besproken met de aanwezigen wat die stappen moeten zijn.

Deze werkgroep bestond uit
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureductie en Amateurkunst
Martine Spanjers, ZIMIHC
Tido Visser & Lizet Spijker, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink, bestuur Europa Cantat Utrecht & European Choral Association Europa Cantat

Wil je op de hoogte blijven en uitgenodigd worden voor de bijeenkomsten? Onderteken dan het manifest en je komt direct op de mailinglijst.

Met dank aan ECA-EC/ECU, LKCA, NKK, VNK en ZIMIHC voor hun bijdragen om deze website, de bijeenkomsten en het manifest mogelijk te maken.

Manifest

Zingen, lekker belangrijk! Manifest samen zingen 2020
download het manifest (English version)

Bijlagen manifest
– download aanleiding voor het manifest
– download lijst van ondertekenaars (svz 09.01.2018, > 350 handtekeningen!)
– download overzicht van organisaties en personen die uitgenodigd zijn voor de bijeenkomsten

Manifest ondertekenen?
Dat kan via dit formulier. Je handtekening komt dan op de lijst die via deze website te downloaden is.

In de publicatie in ZING magazine staat de lijst van ondertekenaars zoals die bekend was op 23 januari 2017.

Bijeenkomsten

Onder de titel Zingen, lekker belangrijk! of vanuit de stuurgroep worden soms bijeenkomsten georganiseerd.

7. zaterdag 14 juli 2018
Met de Kurt Thomas Cursus in Utrecht als context, vindt op zaterdag 14 juli een bijeenkomst plaats voor dirigenten. Daarbij wordt gekeken of de werkvorm “community of practice” bruikbaar is voor netwerken van dirigenten om van elkaar te leren.

6. zaterdag 8 juli 2017
Tijdens de Internationale Koorbiënnale in Haarlem vond een nieuwe bijeenkomst plaats waarin de stuurgroep nieuwe ideeën heeft opgehaald voor de speerpunten die geformuleerd zijn. Goed om te horen was dat de speerpunten van de stuurgroep binnen het manifest onderschreven werden. De stuurgroep heeft dit op 29 september besproken en gaat hier verder mee aan de slag.

5. dinsdag 18 april 2017
Naar aanleiding van de presentatie van het manifest hebben zich diverse mensen gemeld voor het vormen van een stuurgroep. Op 18 april kwam deze stuurgroep voor het eerst bijeen.
De stuurgroep gaat zich de komende tijd inspannen om de punten uit het manifest uit te werken, te bekijken welke acties er nodig zijn en wie we daar in betrekken. Op 18 april hebben we keuzes gemaakt (niet alles kan immers tegelijkertijd) en werkgroepen samengesteld. Gezien de vorming van een nieuw kabinet en wellicht een nieuwe politieke koers, ook ten aanzien van cultuurbeleid, hebben we er voor gekozen om het speerpunt “koormuziek geborgd in het cultuurbestel” op te pakken en te bekijken hoe we een lobby kunnen ontwikkelen. Dat het daarbij zinnig en behulpzaam is om de zichtbaarheid van de sector te vergroten willen we verder uitwerken in de vorm van een campagne. We willen verder bekijken welke kansen er liggen bij het programma Meer muziek (en zingen) in de Klas en kijken hoe dat ook buiten de klas voortgang kan krijgen.
De stuurgroep bestaat uit:
Roy Voogd, Nederlands Koorfestival
Neil Wallace, Koorbiënnale
Herman Schimmel, Koornetwerk Nederland, KCZB – Koninklijke Christelijke Zangersbond
Pepijn Lagerweij, BALK – Bond voor Amateurmuziektehater en Lichte Koormuziek
Francis Faas, Consensus Vocalis
Martine Spanjers, ZIMIHC
Tido Visser & Lizet Spijker, Nederlands Kamerkoor
Daphne Wassink,  Koornetwerk Nederland, European Choral Association – Europa Cantat
Hans Noijens & Piet Roorda, Landelijke Kennisinstituut Cultuureductie en Amateurkunst
Een nieuwe bijeenkomst van de stuurgroep is gepland op 8 juni.

4. zaterdag 11 februari 2017
Presentatie definitieve manifest en discussie over hoe we met elkaar verder gaan om de ambities te verwezenlijken. Manifest wordt overhandigd aan de Raad voor Cultuur.

In 2016 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. Hiervoor werden telkens ongeveer 180 gasten uitgenodigd. Een wisselende groep van genodigden kwam bij de bijeenkomsten, diverse mensen bleven via via op de hoogte of dachten per email actief mee met het manifest. Kijk hier voor de lijst met genodigden.

3. zaterdag 12 november 2016
Bespreking van de eerste versie van het manifest.
Deze bijeenkomst vond plaats in ZIMIHC theater Zuilen (Utrecht) tijdens de internationale koor conferentie Cross the Line van ECA-EC (European Choral Association Europa Cantat)

2. zondag 26 juni 2016
Vervolg, presentatie van eerste opzet voor het manifest.
Deze bijeenkomst vond plaats in de Jaarbeurs in Utrecht tijdens Festival Bombarie, het eerste nationale festival voor de amateurkunsten.

1. zaterdag 2 april 2016
Startbijeenkomst in ZIMIHC theater Zuilen (Utrecht). Naast een discussie werden er vier werkgroepen gevormd die elk over een deel van de koorwereld een SWOT analyse maakten. Deze analyse werd later plenair gedeeld en na de bijeenkomst in kleinere groepen verder uitgewerkt.
Initiatief voor deze eerste bijeenkomst kwam vanuit de organisaties die onder regie van ZIMIHC tijdens het Europa Cantat Festival in Pécs in de zomer van 2015 het Holland House mee vorm gaven. Kijk hier voor het artikel in ZING magazine over deze bijeenkomst.

 

Pers

Download hier de reactie van de stuurgroep op het Advies Muzieksector van de Raad voor Cultuur.

Download hier het persbericht over aankondiging van de presentatie van het manifest.

Voor vragen kun je contact opnemen met
Martine Spanjers, 06-13305252 / m.spanjers@zimihc.nl
Piet Roorda, 030-711 513 1 / 06 36 14 76 60 / pietroorda@lkca.nl